Międzynarodowy transport kontenerowy

porady

Międzynarodowy transport kontenerowy - poradnik

Incoterms – Międzynarodowe Reguły Handlu

Międzynarodowe Reguły Handlu, czyli Incoterms, dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę
a sprzedawcę, a także obrazują rodzaj uzgodnionego transportu. Wymieniony podział obrazuje tabela obok.

Kontakt

NET-CARGO Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 7
81-198 Pogórze k. Gdyni

tel. +48 (58) 621 37 81

info@net-cargo.pl
Wyznacz trasę dojazdu