Odprawa celna Gdynia

Jako firma świadcząca kompleksowe usługi związane z międzynarodowym transportem oraz obsługą ładunków zapewniamy również profesjonalną pomoc podczas odprawy celnej. Procedury te są zwykle bardzo czasochłonne, a przepisy z nimi związane często ulegają zmianom. Z tego względu warto powierzyć załatwienie wszelkich formalności naszej firmie. Dzięki temu zyskają Państwo pewność, że wszystkie dokumenty zostaną prawidłowo wypełnione, a niezbędne procedury przeprowadzone terminowo i we właściwy sposób. Zlecenie nam odprawy celnej to doskonały sposób na oszczędzenie sobie nerwów oraz cennego czasu. Nie będą się Państwo bowiem musieli o nic martwić, zgłębiać tajników prawa celnego, ani tracić niepotrzebnie wielu godzin na odprawę. Wszystko zrobimy za Was!

Na czym polega odprawa celna towarów i dlaczego warto zlecić ją profesjonalistom?

Odprawa celna jest nieodłącznym elementem międzynarodowego transportu towarów. Dotyczy ona zarówno ładunków przewożonych drogą lądową, powietrzną, jak i morską. Jeżeli chcą Państwo wyeksportować albo zaimportować towary z lub do naszego kraju z państwa lub do państwa spoza Unii Europejskiej, za każdym razem trzeba to zgłaszać organom celnym. Obowiązek ten dotyczy również międzynarodowego obrotu towarami z państwami, które należą do UE, ale nie stosują unijnych dyrektyw podatkowych (przykładem takiego państwa mogą być np. Wyspy Kanaryjskie).
Odprawa celna to obowiązkowa procedura, której celem jest dokładne sprawdzenie i skontrolowanie ładunków wywożonych z kraju lub do niego wwożonych. Jeśli cła za dane towary zostały opłacone, organ celny wystawia stosowny dokument. Poświadcza on fakt, iż wszelkie niezbędne opłaty zostały uregulowane, więc towary mogą zostać odprawione. Kontrola celna jest konieczna, ponieważ pozwala dokładnie sprawdzić towary zadeklarowane do odprawy oraz skutecznie zabezpiecza międzynarodowy obrót towarami, który dzięki niej jest całkowicie zgodny z obowiązującymi przepisami oraz umowami zawartymi pomiędzy poszczególnymi państwami.

Odprawa celna przeprowadzana w związku z importem towarów do naszego kraju polega na przygotowaniu zgłoszenia celnego, dołączenia do niego odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa oraz uiszczeniu stosownej opłaty celnej i podatkowej. W przypadku eksportu towarów z naszego kraju procedura jest prostsza, gdyż nie występują żadne opłaty celne. Podczas odprawy eksportowej otrzymuje się potwierdzenie wywozu towaru, które jest podstawą do zastosowania zerowej stawki VAT. Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje swobodny przepływ towarów, a więc nie trzeba zgłaszać ich do oclenia. Sytuacja komplikuje się, jeśli chcecie Państwo wwieźć towar spoza UE do Polski lub wywieźć go z Polski do kraju nienależącego do UE.

Nasza firma zajmie się w Państwa imieniu wszelkimi formalnościami związanymi z odprawą celną w Gdyni. Przygotujemy w Waszym imieniu niezbędne dokumenty, uzyskamy numer EORI, sprawdzimy, czy kraj, do którego zamierzają Państwo wywieźć towary, nie ma w stosunku do Polski żadnych dodatkowych wymagań, a także ustalimy termin i miejsce odprawy.

Rodzaje odpraw celnych

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje odpraw celnych: zwykłą i uproszczoną. Nasza firma preferuje ten drugi typ odpraw celnych ze względu na to, iż stosowane w nich procedury celne są przyspieszone i ułatwione. Z uproszczonej odprawy celnej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zostaną uznani przez służby celne za godnych zaufania oraz te firmy, które odprawiają towary niereglamentowane. Najczęściej tego typu odprawa odbywa się na miejscu, czyli magazynie albo siedzibie danej firmy. Zaletą takiej odprawy jest fakt, iż przedsiębiorcy dokonujący transakcji mogą rozliczyć podatek VAT należny bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dzięki czemu dokonują jednocześnie jego odliczenia.

Odprawa zwykła wymaga przedstawienia kompletu dokumentów, gdyż stosowane są w niej wszystkie procedury celne. Z tego względu zajmuje znacznie więcej czasu i jest zdecydowanie bardziej skomplikowana.

Jakie czynności obejmuje oferowana przez nas obsługa celno-spedycyjna?

Oferujemy kompleksową obsługę celno-spedycyjną dla firm z różnych branż. Zapewniamy bezpieczeństwo oraz wsparcie na każdym etapie transportu morskiego, lądowego czy lotniczego. Reprezentujemy przedsiębiorców przed Urzędem Celnym. Gwarantujemy najwyższą jakość usług, gdyż nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowani eksperci mający stosowne uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie w obsłudze celnej.

W ramach obsługi celno-spedycyjnej oferujemy między innymi:

  • załatwienie formalności związanych z odprawą celną (również tych w procedurze uproszczonej),
  • obsługę towarów w magazynach i składach celnych,
  • otwieranie procedury tranzytu,
  • rozliczanie podatku VAT,
  • profesjonalne doradztwo celne,
  • pośredniczenie w odprawach fiskalnych,
  • wypełnianie karnetów TIR.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Zobacz także
Fracht morski
Organizujemy transport drobnicowy i kontenerowy w dowolne miejsca na świecie.
Dowiedz się więcej
Agencja celna
Prowadzimy agencję zapewniającą szybkie wykonanie odprawy.
Dowiedz się więcej
Transport lądowy
Transportujemy towary z i do portów morskich w Polsce i za granicą.
Dowiedz się więcej
Spedycja lotnicza
Zależy Ci na szybkim doręczeniu przesyłki? Proponujemy transport lotniczy.
Dowiedz się więcej
Magazynowanie
Dysponujemy powierzchniami magazynowymi w Polsce i w Hamburgu.
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenia cargo
Bezpieczeństwo przewożonego towaru jest dla nas najważniejsze, dlatego mamy niezbędne ubezpieczenia.
Dowiedz się więcej

Kontakt

NET-CARGO Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 7
81-198 Pogórze k. Gdyni

tel. +48 (58) 621 37 81

info@net-cargo.pl
Wyznacz trasę dojazdu