Środowisko naturalne a transport morski

Środowisko naturalne a transport

Intensywny rozwój transportu ma bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. Jednocześnie w każdej dziedzinie transportu – lądowym, wodnym i powietrznym – podejmowane są działania opierające się na ulepszeniach technologicznych zmniejszających stopień emitowanych zanieczyszczeń. Jednocześnie przewóz ludzi i towarów drogą morską jest najmniej obciążający dla środowiska.

Żegluga morska w ujęciu ekologicznym

Szacuje się, że największy udział w globalnym zanieczyszczeniu środowiska w ramach transportu przypada na transport lądowy, a dokładniej samochodowy. Pojazdy emitują toksyczne związki chemiczne, które zanieczyszczają nie tylko powietrze, ale również glebę oraz wodę (chociaż w zdecydowanie mniejszym stopniu).

Każda jednostka transportowa emituje zanieczyszczenia, zarówno w kierunku wody, jak i lądu oraz powietrza. Warto jednak pamiętać, że stopień tej emisji bywa różny. Zanieczyszczenia pochodzące z transportu morskiego okazują się jednak najmniej obciążające dla środowiska naturalnego.

Zanieczyszczenia spowodowane transportem morskim

Zanieczyszczenia spowodowane transportem morskim można podzielić na kilka rodzajów. Do najważniejszej grupy zaliczamy zanieczyszczenia eksploatacyjne. Wynikają one ze standardowego użytkowania statków, związane z są z żeglugą, załadunkiem, wyładunkiem. Są efektem zrzutów oraz emisji różnorodnych spalin. Jednocześnie dopuszczalny poziom tych zanieczyszczeń jest ujęty w regulacjach prawnych i przepisach międzynarodowych.

Kolejnym typem są zanieczyszczenia awaryjne, które wynikają z wystąpienia różnych nieprzewidzianych sytuacji, np. zderzenia, pożaru czy zejścia na mieliznę. Występują stosunkowo rzadko, jednak w skrajnych przypadkach ich skutki mogą być bardzo poważne.

Oprócz tego do zanieczyszczeń środowiska naturalnego przyczyniają się różnorodne zanieczyszczenia, które teoretycznie są możliwe do uniknięcia. Mowa tutaj przede wszystkim o różnorodnych działaniach nielegalnych, a także przypadkowych emisjach przekraczających normy.

„Proekologiczny” transport morski

Współcześnie obserwuje się coraz większy poziom zanieczyszczenia wód oraz eksploatacji dna morskiego i zasobów morza, co jest wynikiem przede wszystkim wzrostu ruchu statków oraz ilości przewozu zróżnicowanego ładunku. Jednak większe zagrożenie dla wód pochodzi z lądu i prowadzonej na nim działalności.

Żegluga morska i śródlądowa wyróżnia się stosunkowo wysokim poziomem bezpieczeństwa, a w porównaniu do innych gałęzi przemysłu emituje stosunkowo niewielką ilość substancji szkodliwych.

Zobacz także
Fracht morski
Organizujemy transport drobnicowy i kontenerowy w dowolne miejsca na świecie.
Dowiedz się więcej
Agencja celna
Prowadzimy agencję zapewniającą szybkie wykonanie odprawy.
Dowiedz się więcej
Transport lądowy
Transportujemy towary z i do portów morskich w Polsce i za granicą.
Dowiedz się więcej
Spedycja lotnicza
Zależy Ci na szybkim doręczeniu przesyłki? Proponujemy transport lotniczy.
Dowiedz się więcej
Magazynowanie
Dysponujemy powierzchniami magazynowymi w Polsce i w Hamburgu.
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenia cargo
Bezpieczeństwo przewożonego towaru jest dla nas najważniejsze, dlatego mamy niezbędne ubezpieczenia.
Dowiedz się więcej

Kontakt

NET-CARGO Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 7
81-198 Pogórze k. Gdyni

tel. +48 (58) 621 37 81

info@net-cargo.pl
Wyznacz trasę dojazdu