Rodzaje transportu morskiego i wykorzystywanych statków

Transport kontenerowy

Transport morski polega na przewożeniu statkami morskimi ładunków z różnego rodzaju towarami. Ten rodzaj przewozu sprawdza się w szczególności w przypadku konieczności przewiezienia dużej ilości ładunku za jednym razem. Ładowność statków pozwala na przewóz nawet ciężkich, dużych (ponadgabarytowych) towarów.

Transport morski można podzielić na kilka podstawowych rodzajów ze względu na typ używanych statków oraz przewożonych w nich ładunków. W tym artykule wyróżnimy i scharakteryzujemy w skrócie różne możliwości przewozu towarów drogą morską.

Różne sposoby przewozu towarów drogą morską

  • Transport kontenerowy dotyczy przewozu przesyłek w specjalnych opakowaniach zbiorczych, czyli kontenerach. Statki przeznaczone do transportu kontenerowego określane są mianem kontenerowców. Każdy kontener na kontenerowcu jest odpowiednio zabezpieczony (zaplombowany) i chroniony przed kradzieżą czy wpływem czynników atmosferycznych. Jest to jeden z najczęściej realizowanych typów przewozu towarów drogą morską. W ramach transportu kontenerowego możemy wyróżnić kilka typów statków, w tym kontenery chłodnicze czy przeznaczone do przewozu żywności.
  • Transport morski drobnicowy dotyczy przewozu różnych rodzajów przesyłek w postaci mniejszych ładunków, które mogą być składowane m.in. na paletach, w workach, kartonach, skrzyniach itp. Realizowany jest z zastosowaniem drobnicowców, czyli statków dostosowanych do przewożenia towarów drobnicowych.
  • Transport morski konwencjonalny dotyczy przewozu dużych ilości towarów lub ładunków cechujących się dużymi rozmiarami. W ten sposób transportowane są m.in. maszyny, części konstrukcyjne, domy itd. Transport konwencjonalny realizowany jest z zastosowaniem specjalnie przystosowanych do tego statków, czyli gazowców (przeznaczonych do przewożenia gazu w różnych postaciach), masowców (przeznaczonych do przewozu towarów, które nie są dodatkowo zapakowane, lecz wsypywane bezpośrednio do ładowni) i tankowców (przeznaczonych do transportu substancji chemicznych, głównie związanych z przemysłem naftowym).
  • Transport morski RO-RO dotyczy przewozu pojazdów i maszyn poruszających się na własnych kołach, a więc samochodów, motocykli, przyczep, ciężarówek.
Zobacz także
Fracht morski
Organizujemy transport drobnicowy i kontenerowy w dowolne miejsca na świecie.
Dowiedz się więcej
Agencja celna
Prowadzimy agencję zapewniającą szybkie wykonanie odprawy.
Dowiedz się więcej
Transport lądowy
Transportujemy towary z i do portów morskich w Polsce i za granicą.
Dowiedz się więcej
Spedycja lotnicza
Zależy Ci na szybkim doręczeniu przesyłki? Proponujemy transport lotniczy.
Dowiedz się więcej
Magazynowanie
Dysponujemy powierzchniami magazynowymi w Polsce i w Hamburgu.
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenia cargo
Bezpieczeństwo przewożonego towaru jest dla nas najważniejsze, dlatego mamy niezbędne ubezpieczenia.
Dowiedz się więcej

Kontakt

NET-CARGO Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 7
81-198 Pogórze k. Gdyni

tel. +48 (58) 621 37 81

info@net-cargo.pl
Wyznacz trasę dojazdu