Perspektywy rozwoju frachtu morskiego. Czy transport drogą morską ma świetlaną przyszłość?

fracht morski

Transport drogą morską ma historię sięgającą czasów starożytnych i do dziś stanowi jeden z czołowych sposobów dostarczania towarów bez względu na gabaryty. Czy jednak wytrzyma on konkurencję z transportem lądowym, np. wykorzystującym samochody ciężarowe?

Transport morski i jego przewidywany rozwój w najbliższych latach

Mimo kolejnych zdobyczy nowoczesnej technologii oraz jej dynamicznego rozwoju z każdym kolejnym rokiem, transport morski wciąż stanowi najbardziej opłacalną formę przewozu towarów – by utwierdzić się w tym poglądzie, wystarczy przeliczyć wartość transportu na jeden kilogram przewożonych produktów. Co więcej, w chwili obecnej więcej niż 75% handlu na całym świecie odbywa się z wykorzystaniem transportu morskiego. Dodatkowo – w celu ułatwienia obrotów – władze poszczególnych państw konsekwentnie przeznaczają pieniądze na powstawanie nowych udogodnień, takich jak np. budowa i unowocześnianie portów handlowych.

Fracht morski stanowi ponadto ekonomiczne i wygodne rozwiązanie ze względu na możliwość przewożenia ładunku w specjalnych kontenerach TEU, które następnie układane są jeden na drugim w długich, równych rzędach. Dzięki maksymalnemu wykorzystaniu dostępnej przestrzeni statki mogą transportować znaczne ilości takich kontenerów – w niektórych przypadkach liczące nawet kilkanaście tysięcy. Oznacza to, że nawet mimo konieczności każdorazowego ponoszenia kosztów załadunku czy opłat portowych – które są przecież zależne od wielu zmiennych czynników – przewożenie towarów przez morze wciąż jest najbardziej opłacalną formą transportu, pozostawiającą wszystkie inne daleko za sobą.

Oprócz wszystkich wymienionych wyżej kwestii pewność co do świetlanej przyszłości frachtu morskiego daje nam również fakt, że obroty ładunkowe odnotowały w ostatnich latach znaczne zwiększenie ruchu – w Polsce sięgające nawet 9% ruchu z poprzedniego roku. Nie ulega zatem wątpliwości, że transport drogą morską był, jest i jeszcze przez wiele lat pozostanie jednym z filarów ogólnoświatowej gospodarki.

Zobacz także

Fracht morski

Organizujemy transport drobnicowy i kontenerowy w dowolne miejsce na świecie.
Dowiedz się więcej

Agencja celna

Prowadzona przez nas Agencja szybko przeprowadzi odprawę celną.
Dowiedz się więcej

Transport lądowy

Transportujemy towar z i do portów morskich w Polsce i za granicą.
Dowiedz się więcej

Spedycja lotnicza

Zależy Państwu na szybkim doręczeniu przesyłki? Proponujemy transport lotniczy.
Dowiedz się więcej

Magazynowanie

Posiadamy dostęp do powierzchni magazynowych w Polsce i Hamburgu.
Dowiedz się więcej

Ubezpieczenia cargo

Bezpieczeństwo Państwa towaru jest dla nas najważniejsze. Posiadamy niezbędne ubezpieczenie.
Dowiedz się więcej

Kontakt

NET-CARGO Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 7
81-198 Pogórze k. Gdyni

tel. +48 (58) 621 37 81

info@net-cargo.pl
Wyznacz trasę dojazdu