Packing list we frachcie morskim

paczka

Fracht morski jest niczym innym jak transportem morskim przy wykorzystaniu kontenerów. W większości przypadków wykorzystuje się go do przewożenia różnego rodzaju ładunków i towarów do innych krajów. Osoby zajmujące się frachtem morskim powinny znać zasady i reguły dotyczące odpraw celnych, ponieważ lwia część transportów są przesyłkami do bądź z krajów nie będących w Unii Europejskiej. Jednym z dokumentów, związanych z importem przy pomocy frachtu morskiego jest packing list.

Czym jest packing list i do czego służy?

Każdy towar przewożony do naszego kraju spoza Unii Europejskiej musi przejść odprawę celną. Brak kompletu dokumentów może doprowadzić do zatrzymania towaru na granicy. W skład niezbędnej dokumentacji wchodzi:

  • Faktura handlowa,
  • List przewozowy bądź konosament,
  • Oryginał świadectwa pochodzenia i inne certyfikaty,
  • Potwierdzenie zapłaty,
  • Lista pakowa – packing list.

Packing list jest dokumentem znanym również jako specyfikacja towaru. Dotyczy ona jedynie towarów, które zostały przywiezione do Polski spoza granic Unii Europejskiej. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje na temat produktów przewożonych danym środkiem transportu. Wszelkie dane znajdujące się na liście pakowej muszą być zgodne z tymi umieszczonymi na fakturze, konosamencie i pozostałych dokumentach. W sytuacji, kiedy pojawiła się niezgodność, może dojść do podważenia wiarygodności specyfikacji towaru.

Packing list spełnia dwie główne funkcje – jest dokumentem pozwalającym na odprawę towaru, ale stosuje się ją także jako zabezpieczenie przed wysłaniem nieprawidłowego ładunku. Pracownicy, spedytorzy i importerzy za jej pomocą mogą w łatwy sposób sprawdzić, co znajduje się w danym kontenerze. Listy pakowej używa się również w celu stworzenia listu przewozowego, bądź jako dowód popierający określoną metodę płatności.

Jakie informacje zawarte są w liście pakowej?

W packing list znajdują się informacje na temat wagi brutto i netto wszystkich produktów,  która nie jest umieszczona na fakturze. Jest to pomocne w przypadku konieczności podania masy towaru podczas kontroli celnej. Na liście pakowej znajdują się również takie informacje jak numer i data wystawienia listy, dane eksportera i importera, dane konsygnatariusza oraz informacja o zawartości transportu. W liście tej wyszczególniony jest również numer faktury i listu przewozowego, kraj pochodzenia i importu, port załadunku i rozładunku, a także wagi łączne i jednostkowe towaru, jego wymiary, ilość opakować i warunki dostawy.

Zobacz także
Fracht morski
Organizujemy transport drobnicowy i kontenerowy w dowolne miejsca na świecie.
Dowiedz się więcej
Agencja celna
Prowadzimy agencję zapewniającą szybkie wykonanie odprawy.
Dowiedz się więcej
Transport lądowy
Transportujemy towary z i do portów morskich w Polsce i za granicą.
Dowiedz się więcej
Spedycja lotnicza
Zależy Ci na szybkim doręczeniu przesyłki? Proponujemy transport lotniczy.
Dowiedz się więcej
Magazynowanie
Dysponujemy powierzchniami magazynowymi w Polsce i w Hamburgu.
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenia cargo
Bezpieczeństwo przewożonego towaru jest dla nas najważniejsze, dlatego mamy niezbędne ubezpieczenia.
Dowiedz się więcej

Kontakt

NET-CARGO Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 7
81-198 Pogórze k. Gdyni

tel. +48 (58) 621 37 81

info@net-cargo.pl
Wyznacz trasę dojazdu