Organizacja i ograniczenia w transporcie drobnicowym

transport

Transport towarów drobnicowych, czyli ładunków o stosunkowo niewielkich gabarytów, wykorzystuje się najczęściej samochody podczas przewozów drogowych. W przypadku, gdy dostawa odbywa się na większe odległości, możliwy jest również transport morski, głównie przy pomocy specjalnie przystosowanych do tego statków, określanych mianem drobnicowców.

Jak zorganizowany jest transport drobnicowy?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że w przypadku towaru drobnicowego należy zachować szczególne środki ostrożności zarówno przy przewożeniu, jak i przeładunku. W organizacji transportu drobnicowego niezbędne jest odpowiednie dobranie opakowania do drobnicy, by maksymalnie zabezpieczyć ją przed ewentualną utratą, zniszczeniem czy szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ładunek drobnicowy musi zostać odpowiednio oznakowany w celu prawidłowej identyfikacji zawartości w danym opakowaniu. Na opakowaniach powinny znajdować się też informacje, w jaki sposób z nim postępować. W celu zaoszczędzenia czasu i wysiłku towar drobnicowy powinien być zapakowany w taki sposób, aby możliwe było połączenie kilku paczek czy klatek w zbiorczą jednostkę ładunkową. Najczęściej towar poddawany jest więc stropowaniu (wiązanie kilku sztuk razem), paletyzacji (układanie towaru na paletach), konteneryzacji (wkładanie materiałów do specjalnego kontenera) lub łączenie ich w pakiety, paczki itp.

Jakie są ograniczenia w transporcie drobnicowym?

Ograniczenia w transporcie drobnicowym związane są przede wszystkim ze skomplikowanymi procedurami przemieszczania, wysoką wartością ładunku czy brakiem możliwości utrzymania niezbędnych warunków przewozu. Transport drobnicowy nie znajduje więc zastosowania m.in. w dostawie żywych roślin i zwierząt, towarów szybko psujących się. Transport drobnicowy obejmuje wyłącznie materiały, które można umieścić w opakowaniach, czyli np. w beczkach, bańkach, butlach, workach, skrzyniach, koszach, klatkach itp. W ten sposób mogą być przewożone również materiały, które można zapakować w jednostkowe lub zbiorcze opakowania.

Zobacz także
Fracht morski
Organizujemy transport drobnicowy i kontenerowy w dowolne miejsca na świecie.
Dowiedz się więcej
Agencja celna
Prowadzimy agencję zapewniającą szybkie wykonanie odprawy.
Dowiedz się więcej
Transport lądowy
Transportujemy towary z i do portów morskich w Polsce i za granicą.
Dowiedz się więcej
Spedycja lotnicza
Zależy Ci na szybkim doręczeniu przesyłki? Proponujemy transport lotniczy.
Dowiedz się więcej
Magazynowanie
Dysponujemy powierzchniami magazynowymi w Polsce i w Hamburgu.
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenia cargo
Bezpieczeństwo przewożonego towaru jest dla nas najważniejsze, dlatego mamy niezbędne ubezpieczenia.
Dowiedz się więcej

Kontakt

NET-CARGO Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 7
81-198 Pogórze k. Gdyni

tel. +48 (58) 621 37 81

info@net-cargo.pl
Wyznacz trasę dojazdu