Co obejmują usługi z zakresu frachtu morskiego?

Fracht morski wciąż jest wykorzystywany na szeroką skalę w międzynarodowym transporcie towarów. W skład frachtu morskiego wchodzi szereg poszczególnych usług, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy i które mogą mieć wpływ na wysokość ustalanych stawek frachtowych.

Przykładowe usługi z zakresu frachtu morskiego

Pod pojęciem frachtowania kryje się szereg poszczególnych usług, które składają się na kompleksową obsługę. Fracht nie dotyczy już wyłącznie przewozu towarów drogą morską, ale często obejmuje również magazynowanie, przygotowanie przesyłek, organizację przewozu i całkowite wsparcie spedycyjne. Co więcej, współcześnie fracht morski najczęściej połączony jest z innymi środkami transportu, w tym przede wszystkim z transportem drogowym i kolejowym, a nawet powietrznym. Frachtowanie dotyczy nie tylko ładunków drobnicowych i masowych, ale i ponadgabarytowych czy niebezpiecznych.

Do najważniejszych usług z zakresu frachtu morskiego należy przede wszystkim fachowa organizacja przewozu do lub z dowolnego miejsca na całym świecie różnego typu produktów – od drobnicy po kontenery. Do tego dochodzi obsługa celno-spedycyjna oraz profesjonalne doradztwo z zakresu międzynarodowej spedycji morskiej.

Usługi frachtowania świadczone są przez profesjonalne agencje spedycyjne i firmy transportowe, które specjalizują się w przewozach drogą morską. Ważną rolę w tego rodzaju działaniach odgrywają oczywiście ceny, które praktycznie w każdym przypadku ustalane są indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki zlecenia. Na ceny wpływa szereg czynników związanych głównie z samym ładunkiem, a więc jego masą, ilością i objętością. Inne ceny będą dotyczyć ładunków drobnicowych, zupełnie inne koszty obowiązują w przypadku przewozu masowego czy ponadgabarytowego. Pod uwagę należy wziąć również odległość od miejsca dostawy czy zakres wykorzystania ładowności statku. Niemniej jednak fracht morski wciąż uważany jest za jedną z najbardziej ekonomicznych metod transportowania towarów na arenie międzynarodowej. W ten sposób można też przewieźć znacznie większe ilości towarów w porównaniu z np. drogą powietrzną.

Kontakt

NET-CARGO Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 7
81-198 Pogórze k. Gdyni

tel. +48 (58) 621 37 81

info@net-cargo.pl
Wyznacz trasę dojazdu