MSDS. Twoje źródło wiedzy o cechach towaru

kobieta trzymająca teczkę MSDS

MSDS jest skrótem od angielskiego określenia Material Safety Data Sheet, obecnie została zmieniona na SDS – Safety Data Sheet, w Polsce znana jako Karta Charakterystyki. Jest to dokument wymagany dla każdego rodzaju substancji określanej jako niebezpieczna. Wykorzystanie tego rodzaju materiałów w działalności jest możliwe tylko wtedy, kiedy mają one MSDS. Karta Charakterystyki jest bardzo obszernym dokumentem, w którym opisane są wszystkie zagrożenia związane z daną substancją oraz opis jej danych fizykochemicznych. Znaleźć w niej można różne ostrzeżenia oraz wskazówki dotyczące użycia produktu  innymi substancjami.

Jakie informacje zawarte są w karcie MSDS?

W Karcie Charakterystyki można znaleźć takie informacje jak:

  • dane producenta,
  • opis towaru,
  • model produktu,
  • skład chemiczny,
  • zawartość poszczególnych substancji,
  • właściwości chemiczne i fizyczne,
  • instrukcje dotyczące bezpieczeństwa: sposoby gaszenia pożaru, reakcje materiału na uszkodzenia, metody bezpiecznego pakowania i przewożenia, zagrożenia i ryzyko związane z użytkowaniem, raport toksyczności, informacje o sposobie utylizacji produktu.

Przygotowaniem i wprowadzeniem do obrotu Karty Charakterystyki danego produktu powinien zająć się producent, przedstawiciel, importer lub dostawca konkretnego produktu chemicznego. Warto wziąć pod uwagę, że decydując się na transport morski do innych krajów, konieczne jest przygotowanie MSDS zgodnie z ich przepisami prawa i w obowiązującym języku. Takie karty mogą wydawać wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Należy pamiętać, że każdą zmianę należy zaktualizować i uzupełnić w Karcie Charakterystyki. W przypadku wprowadzania substancji na teren Polski konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych. W przypadku transportu z krajów UE do krajów NAFTA, czyli Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady konieczne jest dostarczenie wraz z produktami dwóch Kart Charakterystyki. Pierwsza z nich musi być zgodna z wymogami UE, druga natomiast – z normami ANSI Z.400.1-2004.

Zobacz także
Fracht morski
Organizujemy transport drobnicowy i kontenerowy w dowolne miejsca na świecie.
Dowiedz się więcej
Agencja celna
Prowadzimy agencję zapewniającą szybkie wykonanie odprawy.
Dowiedz się więcej
Transport lądowy
Transportujemy towary z i do portów morskich w Polsce i za granicą.
Dowiedz się więcej
Spedycja lotnicza
Zależy Ci na szybkim doręczeniu przesyłki? Proponujemy transport lotniczy.
Dowiedz się więcej
Magazynowanie
Dysponujemy powierzchniami magazynowymi w Polsce i w Hamburgu.
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenia cargo
Bezpieczeństwo przewożonego towaru jest dla nas najważniejsze, dlatego mamy niezbędne ubezpieczenia.
Dowiedz się więcej

Kontakt

NET-CARGO Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 7
81-198 Pogórze k. Gdyni

tel. +48 (58) 621 37 81

info@net-cargo.pl
Wyznacz trasę dojazdu