Jak ubezpieczane są ładunki w transporcie morskim?

ubezpieczenie ładunku morskiego

Decydując się na usługę morskiego transportu ładunków, nie można zapomnieć o wykupieniu odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Podczas transportu towar jest narażony na liczne zagrożenia, dlatego w dzisiejszych czasach zadbanie o ubezpieczenie cargo to już standard i możliwość minimalizacji ryzyka. Nasza agencja celna posiada w ofercie odpowiednie ubezpieczenia, skrojone pod potrzeby klientów.

Na jakie ryzyka jest narażony towar podczas transportu morskiego?

Pożary na statku (chyba że z winy armatora), wypadki na wodzie, błędy i uchybienia załogi, działanie sił wyższych takich jak konflikty zbrojne czy działalność piratów, działanie sił natury – w takich sytuacjach wg prawa (reguły Hasko-Visbijskie, inaczej RHV – czyli przepisy regulujące transport towarów w transporcie ładunków morskich) – armator nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli kapitan statku ogłosi tzw. awarię wspólną (decyzję o poświęceniu części ładunku lub poniesieniu dodatkowych wydatków, w celu ratowania ładunku lub statku), możemy być zmuszeni do partycypowania w pokryciu kosztów.

Nasza firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej zarówno jako spedytor jak i przewoźnik umowny, podobnie jak przewoźnicy, którzy z nami współpracują. Jednak pamiętając o wyłączeniach odpowiedzialności, warto się dodatkowo zabezpieczyć. 

Bez dodatkowego ubezpieczenia cargo ładunków, możemy bezpowrotnie utracić szansę na otrzymanie pełnego odszkodowania za poniesione straty, spowodowane uszkodzeniem lub zatonięciem ładunku. Wysokość kwoty, którą będziemy musieli zapłacić za ubezpieczenie zależy od zadeklarowanej wartości przewożonego towaru, typu transportowanego ładunku oraz trasy, jaką będzie transportowany. Stawka rośnie, gdy przewożony towar będzie wymagał specjalnych warunków przewozu np. odpowiedniej temperatury. Czynnikiem zwiększającym wysokość opłaty może być również niestabilna sytuacji polityczna kraju, do którego odbywa się transport.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i warunkami ubezpieczenia ładunków podczas transportu morskiego oraz kontaktu z naszą firmą, aby dowiedzieć się jak dbamy o bezpieczeństwo przewożonych ładunków.

Zobacz także
Fracht morski
Organizujemy transport drobnicowy i kontenerowy w dowolne miejsca na świecie.
Dowiedz się więcej
Agencja celna
Prowadzimy agencję zapewniającą szybkie wykonanie odprawy.
Dowiedz się więcej
Transport lądowy
Transportujemy towary z i do portów morskich w Polsce i za granicą.
Dowiedz się więcej
Spedycja lotnicza
Zależy Ci na szybkim doręczeniu przesyłki? Proponujemy transport lotniczy.
Dowiedz się więcej
Magazynowanie
Dysponujemy powierzchniami magazynowymi w Polsce i w Hamburgu.
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenia cargo
Bezpieczeństwo przewożonego towaru jest dla nas najważniejsze, dlatego mamy niezbędne ubezpieczenia.
Dowiedz się więcej

Kontakt

NET-CARGO Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 7
81-198 Pogórze k. Gdyni

tel. +48 (58) 621 37 81

info@net-cargo.pl
Wyznacz trasę dojazdu