Dokument T1 w transporcie morskim. Co to takiego?

statek towarowy

Transport towarów drogą morską nazywany jest również tranzytem. Tranzyt wewnętrzny dotyczy przewozu dóbr materialnych na terenie Unii Europejskiej, natomiast tranzytem zewnętrznym określa się przewóz towaru, który przebiega przez państwo trzecie, lub takie, które nie należy do Unii Europejskiej. W przypadku tranzytów zewnętrznych status celny towaru ulega zmianie, dlatego konieczne jest posiadanie dokumentu T1.

Czym jest dokument T1 i w jakich sytuacjach jest niezbędny?

Procedura tranzytu zewnętrznego nazywana jest również procedurą T1. Stosuje się ją do każdej klasyfikacji towarów, niezależnie od tego, skąd pochodzą. Wykorzystywana jest głównie w przypadku frachtu morskiego towarów nazywanych niewspólnotowymi lub nieunijnymi. Za takie towary uważa się produkty, które nie zostały uzyskane lub wytworzone na terenie celnym Unii Europejskiej, lub produkty pochodzące z kraju trzeciego, które nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu na terenie Unii.

Przy procedurze T1 zawieszeniu ulegają cła przewozowe oraz inne środki polityki handlowej do momentu, aż ładunek dotrze do swojego miejsca przeznaczenia w Unii Europejskiej. T1 znajduje zastosowanie również w sytuacjach, kiedy towary unijne wywożone są do państw wspólnego tranzytu, bądź kiedy ładunek podczas transportu przechodzi przez jedno lub kilka tego typu państw.

W jaki sposób sporządza się dokument T1?

Do sporządzenia dokumentu T1 niezbędne są takie dokumenty jak:

  • Pro forma bądź faktura handlowa,
  • Lista pakowa lub specyfikacja,
  • Dokument przewozowy CMR,
  • Potwierdzenie dokonania odprawy eksportowej,
  • Świadectwa pochodzenia towaru.

Zgłoszenie tranzytowe przedstawiane jest w wyjściowym urzędzie celnym w formie elektronicznej. Niekiedy, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest wersja papierowa. Po jej przyjęciu zostaje wygenerowany numer ewidencyjny MRN, wykorzystywany w systemie celnym. Po dopuszczeniu towarów do tranzytu system generuje dodatkowy dokument towarzyszący określany kodem TAD 1 oraz wykaz pozycji. Oba te dokumenty muszą być przewożone wraz z towarem.

Zobacz także
Fracht morski
Organizujemy transport drobnicowy i kontenerowy w dowolne miejsca na świecie.
Dowiedz się więcej
Agencja celna
Prowadzimy agencję zapewniającą szybkie wykonanie odprawy.
Dowiedz się więcej
Transport lądowy
Transportujemy towary z i do portów morskich w Polsce i za granicą.
Dowiedz się więcej
Spedycja lotnicza
Zależy Ci na szybkim doręczeniu przesyłki? Proponujemy transport lotniczy.
Dowiedz się więcej
Magazynowanie
Dysponujemy powierzchniami magazynowymi w Polsce i w Hamburgu.
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenia cargo
Bezpieczeństwo przewożonego towaru jest dla nas najważniejsze, dlatego mamy niezbędne ubezpieczenia.
Dowiedz się więcej

Kontakt

NET-CARGO Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 7
81-198 Pogórze k. Gdyni

tel. +48 (58) 621 37 81

info@net-cargo.pl
Wyznacz trasę dojazdu