Na czym polega obsługa celna w transporcie międzynarodowym?

agencja celna

Współcześnie dziedzina transportu międzynarodowego jest niezwykle rozwinięta, a zapotrzebowanie na usługi związane z przewozem różnorodnych ładunków jest bardzo duże. Profesjonalna obsługa celno-spedycyjna jest więc ogromnie ważna.

Co wchodzi w zakres obsługi celnej?

Klienci poszukują najczęściej sprawdzonych i zaufanych firm, które świadczą usługi celno-spedycyjne na najwyższym poziomie, oferują szeroki zakres wsparcia, a jednocześnie atrakcyjne ceny. Oferta usługowa większości przedsiębiorstw tego rodzaju jest dostosowana do wymagań rynkowych. W jej zakres wchodzą m.in.: kompleksowa obsługa paczek, towarów strategicznych, różnorodnych materiałów i produktów itd. Niekiedy ważna jest również odpowiednia reprezentacja klienta za pośrednictwem agencji celnej przed konkretnym Urzędem Celnym. Może dotyczyć też obsługi magazynowej. Niekiedy świadczone są również rozmaite usługi związane z odroczeniem należności celno-podatkowych itp.

W większości przypadków odprawa celna wiąże się przede wszystkim z koniecznością zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Podczas odprawy pobierane jest też cło oraz podatek. Import i eksport towarów wiąże się z koniecznością dopełnienia wszystkich kwestii formalnych związanych z odprawą. Zaniechanie jakiegoś elementu może wiązać się z niemożnością dalszej realizacji transportu międzynarodowego.

Odprawa celna to szereg różnorodnych czynności, uwarunkowanych przez zasady postępowania celnego. Wiążą się one z przejęciem towarów podlegających odprawie celnej przez granicę celną danego kraju. Wszelkie kontrole celne mają na celu sprawdzenie danego towaru oraz odpowiednie zabezpieczenie obrotu towarowego za granicą w taki sposób, by był on zgodny z prawem i umowami międzynarodowymi. Warto pamiętać przy tym, że kontroli może podlegać cały towar, bądź tylko jego część. Proces odprawy celnej najczęściej przebiega w obecności importera, odbiorcy lub spedytora. Dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności i przejściu niezbędnej kontroli możliwa jest realizacja przewozu określonego towaru za granicę.

Zobacz także
Fracht morski
Organizujemy transport drobnicowy i kontenerowy w dowolne miejsca na świecie.
Dowiedz się więcej
Agencja celna
Prowadzimy agencję zapewniającą szybkie wykonanie odprawy.
Dowiedz się więcej
Transport lądowy
Transportujemy towary z i do portów morskich w Polsce i za granicą.
Dowiedz się więcej
Spedycja lotnicza
Zależy Ci na szybkim doręczeniu przesyłki? Proponujemy transport lotniczy.
Dowiedz się więcej
Magazynowanie
Dysponujemy powierzchniami magazynowymi w Polsce i w Hamburgu.
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenia cargo
Bezpieczeństwo przewożonego towaru jest dla nas najważniejsze, dlatego mamy niezbędne ubezpieczenia.
Dowiedz się więcej

Kontakt

NET-CARGO Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 7
81-198 Pogórze k. Gdyni

tel. +48 (58) 621 37 81

info@net-cargo.pl
Wyznacz trasę dojazdu