Morza i oceany z jednej strony dzielą poszczególne rejony świata, z drugiej zapewniają dogodne warunki do sprawnej komunikacji między nimi. To właśnie dlatego transport morski od wieków jest praktykowany i po dziś dzień cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Co ważne, jest to jeden z najtańszych sposobów na dostarczanie przesyłek mniejszych i większych na duże odległości. (więcej…)

Fracht morski wciąż jest wykorzystywany na szeroką skalę w międzynarodowym transporcie towarów. W skład frachtu morskiego wchodzi szereg poszczególnych usług, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy i które mogą mieć wpływ na wysokość ustalanych stawek frachtowych.

(więcej…)

Spedycja kontenerowa wciąż jest powszechnie wykorzystywana w dziedzinie transportu towarów. Polega na transporcie towarów z zastosowaniem kontenera jako jednostki ładunkowej. (więcej…)

Już od ponad pół wieku kontenery są powszechnie wykorzystywane w transporcie. Ich zaletą jest nie tylko możliwość bezpiecznego i pewnego przewozu towarów, ale również łatwość załadunku i rozładunku towarów. (więcej…)

Transport morski to optymalne rozwiązanie w przypadku konieczności przewozu dużej ilości towarów jednorazowo. Statki transportowe pozwalają na przewóz przesyłek ciężkich i dużych. W naszym kraju główne porty morskie znajdują się w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Kołobrzegu i Świnoujściu. (więcej…)

Chociaż współcześnie mamy do dyspozycji wiele sposobów przewozu towarów, to wciąż bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się transport morski. Do najważniejszych zalet przewodu towarów drogą morską zaliczamy m.in. możliwość przewiezienia dużej ilości towarów za jednym razem, stosunkowo niskie koszty realizacji, mała wypadkowość, szeroki zasięg. Nic więc dziwnego, że wiele przedsiębiorstw decyduje się właśnie na ten sposób dostarczania przesyłek i towarów. (więcej…)

Kontenery w transporcie morskim mają na celu ochronę transportowanego towaru przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Ten sposób transportu wiąże się z wieloma innymi zaletami, dlatego też bardzo wielu przewoźników oferuje ten rodzaj przewożenia towarów. Współcześnie transport kontenerowy służy przede wszystkim do przewożenia drobnych towarów, które pakowane są w dodatkowe opakowania, takie jak kartony, skrzynie, worki.

Typy kontenerów w transporcie morskim

W transporcie morskim możemy wyróżnić kilka typów kontenerów, które różnią się między sobą szczegółami konstrukcyjnymi, wymiarami, światłem otworów w drzwiach i dachu, ładownością.

  • Kontenery uniwersalne drobnicowe są przystosowane do przewożenia tzw. drobnicy. Po dokonaniu pewnych modyfikacji można je wykorzystywać również do przewozu towarów sypkich i ciekłych przewożonych luzem. Ładunki sypkie przewożone są w jednym pojemniku. Ciecze przewożone są w kontenerach uniwersalnych tzw. flexitankach.
  • Kontenery High Cube charakteryzują się większą wysokością zewnętrzną i wewnętrzną w porównaniu do kontenerów uniwersalnych. W ten sposób wzbogacone są w dodatkową kubaturę. Używa się ich przede wszystkim do przewozu ładunków lekkich, przestrzennych o podwyższonej wysokości.
  • Kontenery z otwartym dachem stosowane są przede wszystkim do transportu towarów, które ze względów manipulacyjnych nie mogłyby być umieszczone wewnątrz w tradycyjny sposób i muszą być ładowane od góry przy pomocy dźwigu. Przy załadunku można wykorzystać całą przestrzeń dachową, która później okrywana jest wodoszczelną plandeką. Oprócz towarów niewymiarowych i trudno ładowanych są też wykorzystywane do transportu materiałów sypkich.
  • Kontenery Hardtop stosowane są do przewozu ładunków wysokich, które nie mogą zostać załadowane do kontenera standardowego. Ich konstrukcja pozwala na załadowanie towarów zarówno przez otwór dachowy, jak i drzwiowy.
  • Kontenery z otwartą powierzchnią dachu i bokiem, tzw. flaty, przeznaczone są do przewozu ładunków trudnych w transporcie. Stosowane są w sytuacjach, gdy kontener uniwersalny czy kontener z otwartym dachem nie może być użyty.
  • Kontenery typu platformy przeznaczone są do przewożenia towarów ciężkich i gabarytowych oraz takich, które wywierają duży nacisk punktowy. Najczęściej wykorzystywane są na trasach od portu do portu.
  • Kontenery chłodnicze przeznaczone są do przewożenia towarów wymagających określonej temperatury. Wyposażone są w specjalną jednostkę chłodzącą.
  • Kontenery zbiornikowe stosuje się do przewożenia produktów płynnych, np. napojów, chemikaliów w płynie itp.

Transport morski to idealne rozwiązanie w przypadku, gdy nie zależy nam na szybkim dostarczeniu towaru, ale przede wszystkim chcemy znacznie ograniczyć koszty transportu. Fracht morski sprawdza się, gdy niezbędne jest przetransportowanie ciężkich przesyłek o dużych gabarytach i na duże odległości.

Specyfika transportu morskiego

W przypadku transportu morskiego (podobnie jak transportu lotniczego) warto pamiętać, że pewne ograniczenie stanowią warunki atmosferyczne. Niestety zła pogoda może pokrzyżować plany i znacznie opóźnić dotarcie towaru do miejsca docelowego. Warto również pamiętać, że ta droga transportu wymaga też zaangażowania dodatkowych środków, zazwyczaj pojazdów drogowych, aby dostarczyć towar do i ze statku.

Zaletą transportu morskiego jest możliwość przewiezienia bardzo dużych ilości ładunku za jednym razem, ponieważ ładowność statku jest stosunkowo duża w porównaniu z innymi środkami transportu. Ale warto też wziąć pod uwagę, iż cały proces transportu może trwać średnio kilka tygodni. Jednocześnie transport morski jest jednym z najtańszych sposobów przewożenia towarów na większe odległości.

Do wad transportu morskiego należy zaliczyć niezbyt przyjazne oddziaływanie na środowisko naturalnego. Niestety przewożenie towarów statkiem może znacznie przyczynić się do zanieczyszczenia środowiska, szczególnie w przypadku wycieków na otwartych wodach. Innym minusem transportu morskiego jest znaczne ograniczenie możliwych dróg transportu, który w dużej mierze uzależniony jest od wytyczonych szlaków morskich i dostępnych portów.

Niemniej jednak transport morski to wciąż bardzo atrakcyjna alternatywa. Transport morski pod wieloma względami znacznie przewyższa inne formy przewożenia towarów na dalekie odległości, przewyższając możliwości transportu drogą powietrzną, a tym bardziej lądowego. Przykładowo, sprawdza się idealnie w przypadku przewożenia towarów specjalnych, ponadgabarytowych oraz bardzo dużych ilości towaru. To jedna z najstarszych form transportu, która z całą pewnością będzie praktykowana jeszcze przez bardzo długi czas.

Kontenery są współcześnie bardzo często wykorzystywane w transporcie, głównie z uwagi na swoją uniwersalność, wytrzymałość i odporność na warunki otoczenia. Za sprawą uniwersalnych rozmiarów, transport kontenerów jest możliwy różnymi drogami i środkami. Kontenery przewożone są statkami, a także drogą lądową - przy pomocy pojazdów samochodowych lub w transporcie kolejowym (specjalne wagony w pociągach towarowych).

Transport kontenerów drogą morską

Najpopularniejsze rodzaje statków, które uczestniczą w morskim transporcie kontenerów to kontenerowce oraz semikontenerowce. Kontenerowce to typowe statki towarowe, które służą wyłącznie do przewożenia ładunków w kontenerach. Załadunek i rozładunek towaru w tradycyjnych kontenerowcach odbywa się w ruchu pionowym. Statki umożliwiające załadunek poziomy określane są mianem tzw. rurowców. Semikontenerowce przeznaczone są nie tylko do przewozu kontenerów, ale również do innych celów.

Warto pamiętać, że duże, ładowne kontenerowce nie obsługują wszystkich portów, głównie ze względów ekonomicznych. Najczęściej kontenerowce kierowane są tylko do kilku największych i najważniejszych portów na danym kontynencie. Transport kontenerów do innych obszarów jest możliwy za sprawą tzw. fiderów (feeder), czyli nieco mniejszych kontenerów, które dostarczają ładunek na większe statki towarowe.

Lądowy transport kontenerów

W przypadku lądowego transportu kontenerów najczęściej wykorzystywane są pojazdy składające się z ciągnika siodłowego wraz z naczepą podkontenerową. Naczepę tworzy stalowa rama stanowiąca formę, do której wkładany jest kontener. Z całą pewnością transport samochodowy ma dużą przewagę nad frachtem morskim z uwagi na szybkość dostarczania towarów. Warto dodać również, że drogi poruszania się pojazdów są niemal nieograniczone.

Kolejowy transport kontenerów

Trzecią metodą transportu kontenerów jest kolej. W tym przypadku wykorzystywane są specjalne wagony kontenerowe, a także wagony przyjmujące formę platformy. Główną rolę w podtrzymywaniu kontenerów, podobnie jak w przypadku transportu samochodowego, pełnią metalowe rusztowania.

Transport towarów drobnicowych, czyli ładunków o stosunkowo niewielkich gabarytów, wykorzystuje się najczęściej samochody podczas przewozów drogowych. W przypadku, gdy dostawa odbywa się na większe odległości, możliwy jest również transport morski, głównie przy pomocy specjalnie przystosowanych do tego statków, określanych mianem drobnicowców.

Jak zorganizowany jest transport drobnicowy?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że w przypadku towaru drobnicowego należy zachować szczególne środki ostrożności zarówno przy przewożeniu, jak i przeładunku. W organizacji transportu drobnicowego niezbędne jest odpowiednie dobranie opakowania do drobnicy, by maksymalnie zabezpieczyć ją przed ewentualną utratą, zniszczeniem czy szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ładunek drobnicowy musi zostać odpowiednio oznakowany w celu prawidłowej identyfikacji zawartości w danym opakowaniu. Na opakowaniach powinny znajdować się też informacje, w jaki sposób z nim postępować. W celu zaoszczędzenia czasu i wysiłku towar drobnicowy powinien być zapakowany w taki sposób, aby możliwe było połączenie kilku paczek czy klatek w zbiorczą jednostkę ładunkową. Najczęściej towar poddawany jest więc stropowaniu (wiązanie kilku sztuk razem), paletyzacji (układanie towaru na paletach), konteneryzacji (wkładanie materiałów do specjalnego kontenera) lub łączenie ich w pakiety, paczki itp.

Jakie są ograniczenia w transporcie drobnicowym?

Ograniczenia w transporcie drobnicowym związane są przede wszystkim ze skomplikowanymi procedurami przemieszczania, wysoką wartością ładunku czy brakiem możliwości utrzymania niezbędnych warunków przewozu. Transport drobnicowy nie znajduje więc zastosowania m.in. w dostawie żywych roślin i zwierząt, towarów szybko psujących się. Transport drobnicowy obejmuje wyłącznie materiały, które można umieścić w opakowaniach, czyli np. w beczkach, bańkach, butlach, workach, skrzyniach, koszach, klatkach itp. W ten sposób mogą być przewożone również materiały, które można zapakować w jednostkowe lub zbiorcze opakowania.

Kontakt

NET-CARGO Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 7
81-198 Pogórze k. Gdyni

tel. +48 (58) 621 37 81

info@net-cargo.pl
Wyznacz trasę dojazdu