Transport morski stanowi około 70% przewozów ładunków w obrocie międzynarodowym. Drogą morską można przetransportować ładunki o dowolnej strukturze i ilości. Na popularność tego rodzaju transportu wpływa kryterium ekonomiczne i możliwość zminimalizowania kosztów jednostkowych oraz fakt, że jest to najbardziej ekonomiczny sposób przemieszczania towarów. Organizowaniem transportu morskiego zajmują się firmy spedycyjne. (więcej…)

Transport morski to wciąż jedno z najpopularniejszych i chętnie wykorzystywanych rozwiązań w zakresie przewozu towarów na dalsze odległości. Szczególną rolę odgrywa w przypadku transportu ładunków ponadgabarytowych. Morze okazuje się najtańszą i najbezpieczniejszą drogą dla dostarczania przesyłek dużych i ciężkich. I zapewne w przeciągu kolejnych kilkudziesięciu lat nic się w tej kwestii nie zmieni.

Transport morski - kiedyś i dziś

Już za czasów starożytnych cywilizacji Egipcjan i Fenicjan transportowano towary drogą morską. I chociaż współcześnie mamy do dyspozycji znacznie więcej rozwiniętych środków transportu, transport morski wciąż w wielu przypadkach okazuje się niezastąpiony. W dużej mierze wynika to z kwestii ekonomicznych, gdyż nadal jest to jedna z najbardziej opłacalnych form przewozu ładunków. Okazuje się, że nawet 75% obrotów handlu światowego odbywa się z wykorzystaniem dróg morskich. Co więcej, obecnie poczyniono wiele inwestycji w całą infrastrukturę morską, co świadczy o tym, że transportowi morskiemu raczej nie grozi regres w najbliższej przyszłości, a raczej sukcesywny rozwój.

Opłacalność transportu morskiego

W handlu większość podejmowanych decyzji ma bezpośredni związek z pieniędzmi. Nie inaczej jest w przypadku doboru środków transportu do przewozu towarów. Zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa chętnie wybierają statki, głównie kontenerowce, mając na uwadze opłacalność oraz wysoki poziom bezpieczeństwa tego rozwiązania. W ramach transportu kontenerowego można przewieźć jednorazowe ilości towarów, których nie udałoby się tak sprawnie przetransportować drogą lądową, a tym bardziej powietrzną.

Dodatkowo podczas rejsów towarowych można znacznie obniżyć koszty całej operacji logistycznej. Nawet wliczając w to koszty wynikające z konieczności załadunku, rozładunku, opłat portowych itd., droga morska i tak okazuje się najkorzystniejsza, szczególnie w przypadku ładunków wielkogabarytowych przewożonych na duże odległości.

W Polsce kondycję transportu morskiego oceniaj się jako bardzo dobrą. Krajowe porty wciąż odnotowują wzrost obrotów ładunkowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się porty w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

 

 

 

 

Przedsiębiorstwa, które prowadzą działania z zakresu importu lub eksportu różnorodnych towarów są zobowiązane do regularnego dopełniania formalności związanych z odprawą celną. Są one dość czasochłonne, a często bywają też skomplikowane i wymagające pewnej wiedzy i umiejętności. Przedsiębiorcy, dla których czas ma znaczenie priorytetowe, zwykle z pewną dozą niechętni stają przed koniecznością przebrnięcia przez proces odprawy celnej. Nie muszą jednak samodzielnie zajmować się tymi kwestiami. Wystarczy nawiązać współpracę z profesjonalnie działającą agencją celną, która będzie występować w imieniu danego przedsiębiorstwa przed Urzędem Celnym. (więcej…)

Transport międzynarodowy sukcesywnie się rozwija. Polskie firmy coraz więcej importują i eksportują, wykorzystując różnorodne środki transportu. Nadal chętnie wybierany jest przewóz ładunków drogą morską, głównie ze względu na bezpieczeństwo oraz atrakcyjne ceny. Często jednak istnieje konieczność wdrożenia rozwiązań z zakresu transportu łączonego. Cały proces organizacji transportu wymaga wiedzy, umiejętności oraz doskonałej znajomości branży. Dlatego większość przedsiębiorstw, które potrzebują skorzystać z usług z zakresu transportu morskiego lub intermodalnego, korzysta z usług spedytorów. (więcej…)

Kontenery są powszechnie wykorzystywane do transportu różnorodnych ładunków drogą morską, a także lądową i lotniczą. Towar może być pakowany na różne sposoby, co zależy przede wszystkim od jego specyfiki. Bardzo często są to pojedyncze sztuki lub partie towaru, które przed załadowaniem muszą zostać odpowiednio uporządkowane i zabezpieczone. W tym celu wykorzystuje się specjalne palety przeznaczone do transportu kontenerowego. (więcej…)

Chociaż obecnie istnieje wiele różnorodnych form przewozu ładunków, transport morski wciąż znajduje powszechne zastosowanie. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na zdecydowanie niższe koszty przewozu niż w przypadku np. transportu kolejowego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że drogą morską można przewozić bardzo duże ilości towarów, a także ładunki ponadgabarytowe. (więcej…)

Przewozy kontenerowe to jedna z najczęściej wykorzystywanych metod transportu ładunków drogą morską. Udział statków do przewozu kontenerów jest bardzo znaczący w całym frachcie morskim, a nowoczesne systemy przewozowe sprawiły, że kontenerowce bywają chętnie wybierane przez przedsiębiorstwa specjalizujące się w międzynarodowym transporcie towarów. (więcej…)

Sto lat temu, w obliczu rozwijającego się handlu międzynarodowego, pojawił się problem z przetransportowaniem dużej ilości małych ładunków. Znane dotychczas metody były mało wydajne pod tym względem, czasochłonne i kłopotliwe. W obliczu takich potrzeb skonstruowano pierwsze kontenery. Dokładnie w 1906 r. w Nowym Jorku użyto do transportu stalowej skrzyni metalowej, którą można uznać za prekursorkę obecnie stosowanych kontenerów. Forma ta się sprawdziła, więc na przestrzeni lat rozwijano kontenery, przystosowując je do potrzeb różnych form transportu: lądowego, kolejowego oraz morskiego. (więcej…)

Transport morski odgrywa bardzo ważną rolę w światowym handlu. I chociaż znane są znacznie szybsze sposoby przewożenia towarów (np. samolotami), to jednak tylko drogą morską można dostarczyć z punktu A do punktu B bardzo duże ilości różnorodnych ładunków. (więcej…)

Chociaż transport morski towarów i ludzi to jedna z najpowszechniejszych form przemieszczania się praktykowana od wieków na całym świecie, to jednak wciąż wiąże się z pewnym ryzykiem, które wynika przede wszystkim ze zmiennych, niekorzystnych, często wręcz ekstremalnych warunków atmosferycznych. Na poziom ryzyka wpływa też rosnący ruch statków w portach, nie zawsze bezpieczny ładunek, a nawet terroryzm morski. Niemniej w porównaniu z innymi formami transportu do tragedii i wypadków na morzu dochodzi stosunkowo rzadko, dlatego przewoźnicy morscy nadal cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno w przypadku przewozów pasażerskich, jak i towarowych. (więcej…)

Kontakt

NET-CARGO Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 7
81-198 Pogórze k. Gdyni

tel. +48 (58) 621 37 81

info@net-cargo.pl
Wyznacz trasę dojazdu