Pomimo wzmożonych kontroli oraz działalności służb granicznych, próby przemytu morskiego wciąż się zdarzają. Poniżej przedstawimy dwie udaremnione, spektakularne usiłowania przewiezienia papierosów i narkotyków. W pierwszym przypadku doszło do przemieszczenia towaru pomiędzy państwami bez zapłaty opłat celnych, akcyzy i podatku VAT należnych państwu, do którego wwieziono towar. W drugim usiłowano z terenu Polski wywieźć substancje, którymi obrót jest zakazany przez prawo w państwie docelowym przemytników.

Jak udaremniono przemyt papierosów na ogromną skalę?

W grudniu 2018 roku usiłowano drogą morską przemycić 21 milinów nielegalnych papierosów w oceanicznych kontenerowcach, które przypłynęły do Gdańska z Wietnamu i w których, wedle deklaracji, miały znajdować się zupki błyskawiczne oraz włókna kokosowe. Papierosy przypłynęły w dwóch partiach. Pierwsza zawierała 11,2 miliony sztuk papierosów, a wykryto ją kiedy jeszcze kontenery znajdowały się na otwartych wodach. Służbom celnym z pomocą przyszła nowoczesna technika; kontener bowiem prześwietlono mobilnym urządzeniem RTG. Druga partia nielegalnego frachtu morskiego zawiera z kolei 9,9 mln sztuk papierosów i została wykryta w ten sam sposób. Znaleziona kontrabanda spowodowałaby straty dla Skarbu Państwa w wysokości 24 mln zł.

138 kilogramów narkotyków przejętych w Gdyni

Inna spektakularna akcja z udziałem służb celnych miała miejsce rok wcześniej i polegała na udaremnieniu próby przemycenia z Polski do Skandynawii 138 kilogramów narkotyków; haszyszu oraz marihuany, o wartości 78 milionów złotych. Zatrzymanie przemytnika odbyło się na przejściu granicznym bazy promowej w Gdyni. Przedstawiciele służb celnych odkryli w specjalnie skonstruowanej samochodowej skrytce 20 kg marihuany, reszta narkotyków była przygotowywana do kolejnego przemytu w mieszkaniach, należących do członków mafii.

Przemyt morski zatem, mimo że regularnie zwalczany, nadal stanowi spory problem dla służb celnych, które wciąż pracują nad nowymi metodami jego wykrywania. 

Intensywny rozwój transportu ma bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. Jednocześnie w każdej dziedzinie transportu - lądowym, wodnym i powietrznym - podejmowane są działania opierające się na ulepszeniach technologicznych zmniejszających stopień emitowanych zanieczyszczeń. Jednocześnie przewóz ludzi i towarów drogą morską jest najmniej obciążający dla środowiska.

Żegluga morska w ujęciu ekologicznym

Szacuje się, że największy udział w globalnym zanieczyszczeniu środowiska w ramach transportu przypada na transport lądowy, a dokładniej samochodowy. Pojazdy emitują toksyczne związki chemiczne, które zanieczyszczają nie tylko powietrze, ale również glebę oraz wodę (chociaż w zdecydowanie mniejszym stopniu).

Każda jednostka transportowa emituje zanieczyszczenia, zarówno w kierunku wody, jak i lądu oraz powietrza. Warto jednak pamiętać, że stopień tej emisji bywa różny. Zanieczyszczenia pochodzące z transportu morskiego okazują się jednak najmniej obciążające dla środowiska naturalnego.

Zanieczyszczenia spowodowane transportem morskim

Zanieczyszczenia spowodowane transportem morskim można podzielić na kilka rodzajów. Do najważniejszej grupy zaliczamy zanieczyszczenia eksploatacyjne. Wynikają one ze standardowego użytkowania statków, związane z są z żeglugą, załadunkiem, wyładunkiem. Są efektem zrzutów oraz emisji różnorodnych spalin. Jednocześnie dopuszczalny poziom tych zanieczyszczeń jest ujęty w regulacjach prawnych i przepisach międzynarodowych.

Kolejnym typem są zanieczyszczenia awaryjne, które wynikają z wystąpienia różnych nieprzewidzianych sytuacji, np. zderzenia, pożaru czy zejścia na mieliznę. Występują stosunkowo rzadko, jednak w skrajnych przypadkach ich skutki mogą być bardzo poważne.

Oprócz tego do zanieczyszczeń środowiska naturalnego przyczyniają się różnorodne zanieczyszczenia, które teoretycznie są możliwe do uniknięcia. Mowa tutaj przede wszystkim o różnorodnych działaniach nielegalnych, a także przypadkowych emisjach przekraczających normy.

“Proekologiczny” transport morski

Współcześnie obserwuje się coraz większy poziom zanieczyszczenia wód oraz eksploatacji dna morskiego i zasobów morza, co jest wynikiem przede wszystkim wzrostu ruchu statków oraz ilości przewozu zróżnicowanego ładunku. Jednak większe zagrożenie dla wód pochodzi z lądu i prowadzonej na nim działalności.

Żegluga morska i śródlądowa wyróżnia się stosunkowo wysokim poziomem bezpieczeństwa, a w porównaniu do innych gałęzi przemysłu emituje stosunkowo niewielką ilość substancji szkodliwych.

 

 

 

 

Transport morski stanowi około 70% przewozów ładunków w obrocie międzynarodowym. Drogą morską można przetransportować ładunki o dowolnej strukturze i ilości. Na popularność tego rodzaju transportu wpływa kryterium ekonomiczne i możliwość zminimalizowania kosztów jednostkowych oraz fakt, że jest to najbardziej ekonomiczny sposób przemieszczania towarów. Organizowaniem transportu morskiego zajmują się firmy spedycyjne. (więcej…)

Tranzyt morski odgrywa ważną rolę we współczesnym handlu. Pomimo że nie jest najszybszym  sposobem przewożenia towaru, to jednak pozwala przetransportować za jednym razem jego duże ilości.  Zanim jednak dobra trafią do innego państwa, muszą przejść odprawę celną. Czym jest i jak  wygląda ta procedura? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule.

 

Czym jest odprawa celna?

 

Mianem odprawy celnej określa się czynności, które należy wykonać w związku z prowadzonym postępowaniem celnym. Wszystkie one dotyczą przejęcia towarów i ich późniejszego transportu – poza granicę kraju. Odprawy celne obejmują sprawdzenie ładunku oraz zabezpieczenie jego obrotu po to, aby przebiegał zgodnie z umowami międzynarodowymi i aktualnie obowiązującym prawem. Nie zawsze kontroli podlega cały towar, czasami jest ona częściowa. Podczas odprawy pobiera się również cło i podatki oraz sprawdza wszelką dokumentację. Dopiero po jej pozytywnym zakończeniu dobra mogą zostać przetransportowane za granicę.

 

Jak wygląda odprawa celna w procedurze uproszczonej?

 

Szybka i sprawna odprawa celna jest ważnym elementem transportu morskiego. Odpowiedzią na potrzeby inwestorów w tym zakresie jest procedura uproszczona, która nie tylko znacząco ogranicza ilość dokumentów do wypełnienia, ale również niesie korzyści ekonomiczne. Wyróżnia się jej następujące rodzaje:

  • procedura przeprowadzana na miejscu – wszystkie formalności wykonywane są w miejscu, które zaakceptowane zostało przez urząd celny – najczęściej jest to siedziba firmy lub hala magazynowa. Tego typu rozwiązanie uznawane jest za najszybsze i najbardziej ekonomiczne, ponieważ przedsiębiorca może uiścić należności celne w późniejszym terminie i nie musi czekać w kolejce do odprawy;
  • procedura niekompletnego zgłoszenia celnego – przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku przedstawiania wszystkich dokumentów i danych. Z tego rozwiązania korzystać mogą wyłącznie podmioty, które korzystały w przeszłości z procedur uproszczonych.

Transport morski to wciąż jedno z najpopularniejszych i chętnie wykorzystywanych rozwiązań w zakresie przewozu towarów na dalsze odległości. Szczególną rolę odgrywa w przypadku transportu ładunków ponadgabarytowych. Morze okazuje się najtańszą i najbezpieczniejszą drogą dla dostarczania przesyłek dużych i ciężkich. I zapewne w przeciągu kolejnych kilkudziesięciu lat nic się w tej kwestii nie zmieni.

Transport morski - kiedyś i dziś

Już za czasów starożytnych cywilizacji Egipcjan i Fenicjan transportowano towary drogą morską. I chociaż współcześnie mamy do dyspozycji znacznie więcej rozwiniętych środków transportu, transport morski wciąż w wielu przypadkach okazuje się niezastąpiony. W dużej mierze wynika to z kwestii ekonomicznych, gdyż nadal jest to jedna z najbardziej opłacalnych form przewozu ładunków. Okazuje się, że nawet 75% obrotów handlu światowego odbywa się z wykorzystaniem dróg morskich. Co więcej, obecnie poczyniono wiele inwestycji w całą infrastrukturę morską, co świadczy o tym, że transportowi morskiemu raczej nie grozi regres w najbliższej przyszłości, a raczej sukcesywny rozwój.

Opłacalność transportu morskiego

W handlu większość podejmowanych decyzji ma bezpośredni związek z pieniędzmi. Nie inaczej jest w przypadku doboru środków transportu do przewozu towarów. Zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa chętnie wybierają statki, głównie kontenerowce, mając na uwadze opłacalność oraz wysoki poziom bezpieczeństwa tego rozwiązania. W ramach transportu kontenerowego można przewieźć jednorazowe ilości towarów, których nie udałoby się tak sprawnie przetransportować drogą lądową, a tym bardziej powietrzną.

Dodatkowo podczas rejsów towarowych można znacznie obniżyć koszty całej operacji logistycznej. Nawet wliczając w to koszty wynikające z konieczności załadunku, rozładunku, opłat portowych itd., droga morska i tak okazuje się najkorzystniejsza, szczególnie w przypadku ładunków wielkogabarytowych przewożonych na duże odległości.

W Polsce kondycję transportu morskiego oceniaj się jako bardzo dobrą. Krajowe porty wciąż odnotowują wzrost obrotów ładunkowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się porty w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

 

 

 

 

Przedsiębiorstwa, które prowadzą działania z zakresu importu lub eksportu różnorodnych towarów są zobowiązane do regularnego dopełniania formalności związanych z odprawą celną. Są one dość czasochłonne, a często bywają też skomplikowane i wymagające pewnej wiedzy i umiejętności. Przedsiębiorcy, dla których czas ma znaczenie priorytetowe, zwykle z pewną dozą niechętni stają przed koniecznością przebrnięcia przez proces odprawy celnej. Nie muszą jednak samodzielnie zajmować się tymi kwestiami. Wystarczy nawiązać współpracę z profesjonalnie działającą agencją celną, która będzie występować w imieniu danego przedsiębiorstwa przed Urzędem Celnym. (więcej…)

Transport międzynarodowy sukcesywnie się rozwija. Polskie firmy coraz więcej importują i eksportują, wykorzystując różnorodne środki transportu. Nadal chętnie wybierany jest przewóz ładunków drogą morską, głównie ze względu na bezpieczeństwo oraz atrakcyjne ceny. Często jednak istnieje konieczność wdrożenia rozwiązań z zakresu transportu łączonego. Cały proces organizacji transportu wymaga wiedzy, umiejętności oraz doskonałej znajomości branży. Dlatego większość przedsiębiorstw, które potrzebują skorzystać z usług z zakresu transportu morskiego lub intermodalnego, korzysta z usług spedytorów. (więcej…)

Kontenery są powszechnie wykorzystywane do transportu różnorodnych ładunków drogą morską, a także lądową i lotniczą. Towar może być pakowany na różne sposoby, co zależy przede wszystkim od jego specyfiki. Bardzo często są to pojedyncze sztuki lub partie towaru, które przed załadowaniem muszą zostać odpowiednio uporządkowane i zabezpieczone. W tym celu wykorzystuje się specjalne palety przeznaczone do transportu kontenerowego. (więcej…)

Chociaż obecnie istnieje wiele różnorodnych form przewozu ładunków, transport morski wciąż znajduje powszechne zastosowanie. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na zdecydowanie niższe koszty przewozu niż w przypadku np. transportu kolejowego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że drogą morską można przewozić bardzo duże ilości towarów, a także ładunki ponadgabarytowe. (więcej…)

Przewozy kontenerowe to jedna z najczęściej wykorzystywanych metod transportu ładunków drogą morską. Udział statków do przewozu kontenerów jest bardzo znaczący w całym frachcie morskim, a nowoczesne systemy przewozowe sprawiły, że kontenerowce bywają chętnie wybierane przez przedsiębiorstwa specjalizujące się w międzynarodowym transporcie towarów. (więcej…)

Kontakt

NET-CARGO Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 7
81-198 Pogórze k. Gdyni

tel. +48 (58) 621 37 81

info@net-cargo.pl
Wyznacz trasę dojazdu