Porty kontenerowe wiodące prym na świecie pod względem przeładunku towarów znajdują się w krajach azjatyckich, ale i Europa ma się czym pochwalić. Największe z nich, zważywszy na tonaż przeładowywanych towarów, znajdują się w Holandii i Belgii. Poznaj pełną listę najważniejszych portów cargo Starego Kontynentu. (więcej…)

Import niektórych produktów wymaga przeprowadzania na granicy kontroli sanitarnej towaru, nim dane towary opuszczą, bądź wjadą do kraju. Jeśli planujesz rozszerzyć ofertę swojej firmy, dystrybuować produkty za granicą, warto poświęcić chwilę czasu, by dowiedzieć się kiedy na granicy konieczna będzie kontrola z sanepidu?

Państwo jako takie musi stać na straży bezpieczeństwa swoich obywateli. Chodzi tu zarówno o ochronę przed atakiem fizycznym innych państw, jak i o ochronę przed skażeniem biologicznym, epidemiologicznym spowodowanym np. przedostaniem się niebezpiecznych substancji, produktów do obrotu handlowego.

Kiedy konieczna będzie kontrola sanitarna towarów?

Będąc członkiem Unii Europejskiej mamy ten przywilej, że dopóki nasza firma importuje żywność, bądź produkty mające kontakt z żywnością z krajów z UE obowiązują nas prostsze procedury importu towarów. Jeśli zamierzamy rozszerzyć usługi o kraje nienależące do UE, czeka nas trochę formalności.

Kontrole sanepidu na granicy dotyczą szeregu produktów żywnościowych, które szczegółowo opisane są w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. nr 272, poz. 1612) oraz innych towarów mających kontakt z żywnością, o których mowa w obowiązujących wprost przepisach Unii Europejskiej określających szczególne warunki przywozu lub zwiększony poziom kontroli towarów przywożonych z państw trzecich.

Kontrola odbywa się w granicznych kontrolach sanitarnych. Pozytywne przejście procedury sprawdzania bezpieczeństwa importowanego towaru skutkuje wydaniem świadectwa. To one jest podstawowym dokumentem potwierdzającym podczas kontroli celnej na granicy bezpieczeństwo importowanego towaru.

Jakie produkty obligatoryjnie poddawane są kontroli sanepidu?

Importowanie produktów żywnościowych z krajów nienależących do UE wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na ich wwiezienie do kraju. Produkty te można podzielić na kilka kategorii będą to m. in.:

Przykładowo takiej kontroli podlegają:

 • żywność pochodzenia roślinnego:

  • warzywa i owoce, w każdej postaci

  • konserwy

  • herbata

  • kawa (w tym palona i bezkofeinowa)

  • artykuły zawierające kawę

  • przyprawy w formie korzenia oraz te suszone, mielone lub rozgniecione

  • pszenica (z wyjątkiem tej przeznaczonej na siew)

  • soki i ekstrakty roślinne, oleje

  • czekolada, kakao oraz wyroby je zawierające

  • wyroby cukiernicze i piekarskie

  • produkty zbożowe

  • przetwory, galaretki, przeciery i pasty owocowe, w tym orzechowe poddane obróbce cieplnej

  • zupy i buliony

  • przetwory homogenizowane, lody

  • oraz napoje: woda, wina ze świeżych winogron i wermuty

 • materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością:

  • naczynia stołowe i kuchenne z tworzyw sztucznych, z porcelany, również chińskiej oraz ceramiczne inne niż z porcelany

  • stołowe i kuchenne artykuły gospodarstwa domowego z żeliwa lub stali

  • ręcznie obsługiwane urządzenia mechaniczne do przygotowania, obróbki lub podawania potraw

  • młynki i miksery spożywcze, sokowirówki.

Warto przy tym wiedzieć, że taka kontrola nie jest wymagana, kiedy zamierzamy sprowadzić produkty z listy do celów marketingowych, czy badań jakościowych bądź też eksportujemy towar, a kraj docelowy nie wymaga od nas okazania takowych świadectw.

Weterynaryjnej kontroli na granicy podlegają wszystkie zwierzęta, które sprowadza się do Polski z państw trzecich. Trzeba jednak zaznaczyć, że inspekcja zwierząt domowych, które towarzyszą podróżnym i nie są przewożone w celach handlowych, wykonywana jest według nieco innych zasad. Jak wygląda to w praktyce?

Kto przeprowadza inspekcję weterynaryjną zwierząt na polskiej granicy?

Zadanie to wykonywane jest przez granicznego lekarza weterynarii. Jest on jedną z osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie ludności na terenie Unii Europejskiej, dlatego też jego zadaniem jest sprawdzanie, czy zwierzęta wwożone z krajów spoza UE są zdrowe i nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego. Jest to jedno z wielu zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych.

Jak wygląda procedura inspekcji weterynaryjnej?

Procedura ta składa się z kilku etapów:

 • weryfikacji dokumentów – skontrolowanie dokumentów weterynaryjnych,

 • kontroli tożsamości – wzrokowe porównanie dokumentacji wraz z przesyłką,

 • kontroli fizycznej – pobranie od przewożonych zwierząt próbek oraz wykonanie badań laboratoryjnych (w razie konieczności lekarz weterynarii może przeprowadzić dodatkowe testy). Sprawdzane jest też opakowanie i panująca w nim temperatura, które powinny gwarantować zwierzętom właściwe warunki bytowania w czasie przewozu,

 • rewizja dodatkowa – gdy służby mają podejrzenia co do możliwości naruszania krajowych i unijnych przepisów.

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi

Podróżowanie obywateli państw trzecich ze zwierzętami towarzyszącymi, nieprzewożonymi w celach handlowych, np. z psami i kotami, również wymaga dopełnienia kilku przepisów. Muszą być one m.in. zaszczepione przeciwko wściekliźnie, bowiem krajowe przepisy nie zezwalają na wwożenie do Polski tych zwierząt bez takiej ochrony. Skuteczność immunizacji na wściekliznę musi być dodatkowo potwierdzona badaniem na przeciwciała na tą chorobę.

Jako firma zajmująca się profesjonalną spedycją, chętnie udzielimy Państwu pozostałych informacji odnośnie granicznej inspekcji weterynaryjnej, a także zorganizujemy tego typu transport.

Pomimo wzmożonych kontroli oraz działalności służb granicznych, próby przemytu morskiego wciąż się zdarzają. Poniżej przedstawimy dwie udaremnione, spektakularne usiłowania przewiezienia papierosów i narkotyków. W pierwszym przypadku doszło do przemieszczenia towaru pomiędzy państwami bez zapłaty opłat celnych, akcyzy i podatku VAT należnych państwu, do którego wwieziono towar. W drugim usiłowano z terenu Polski wywieźć substancje, którymi obrót jest zakazany przez prawo w państwie docelowym przemytników.

Jak udaremniono przemyt papierosów na ogromną skalę?

W grudniu 2018 roku usiłowano drogą morską przemycić 21 milinów nielegalnych papierosów w oceanicznych kontenerowcach, które przypłynęły do Gdańska z Wietnamu i w których, wedle deklaracji, miały znajdować się zupki błyskawiczne oraz włókna kokosowe. Papierosy przypłynęły w dwóch partiach. Pierwsza zawierała 11,2 miliony sztuk papierosów, a wykryto ją kiedy jeszcze kontenery znajdowały się na otwartych wodach. Służbom celnym z pomocą przyszła nowoczesna technika; kontener bowiem prześwietlono mobilnym urządzeniem RTG. Druga partia nielegalnego frachtu morskiego zawiera z kolei 9,9 mln sztuk papierosów i została wykryta w ten sam sposób. Znaleziona kontrabanda spowodowałaby straty dla Skarbu Państwa w wysokości 24 mln zł.

138 kilogramów narkotyków przejętych w Gdyni

Inna spektakularna akcja z udziałem służb celnych miała miejsce rok wcześniej i polegała na udaremnieniu próby przemycenia z Polski do Skandynawii 138 kilogramów narkotyków; haszyszu oraz marihuany, o wartości 78 milionów złotych. Zatrzymanie przemytnika odbyło się na przejściu granicznym bazy promowej w Gdyni. Przedstawiciele służb celnych odkryli w specjalnie skonstruowanej samochodowej skrytce 20 kg marihuany, reszta narkotyków była przygotowywana do kolejnego przemytu w mieszkaniach, należących do członków mafii.

Przemyt morski zatem, mimo że regularnie zwalczany, nadal stanowi spory problem dla służb celnych, które wciąż pracują nad nowymi metodami jego wykrywania. 

Intensywny rozwój transportu ma bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. Jednocześnie w każdej dziedzinie transportu - lądowym, wodnym i powietrznym - podejmowane są działania opierające się na ulepszeniach technologicznych zmniejszających stopień emitowanych zanieczyszczeń. Jednocześnie przewóz ludzi i towarów drogą morską jest najmniej obciążający dla środowiska.

Żegluga morska w ujęciu ekologicznym

Szacuje się, że największy udział w globalnym zanieczyszczeniu środowiska w ramach transportu przypada na transport lądowy, a dokładniej samochodowy. Pojazdy emitują toksyczne związki chemiczne, które zanieczyszczają nie tylko powietrze, ale również glebę oraz wodę (chociaż w zdecydowanie mniejszym stopniu).

Każda jednostka transportowa emituje zanieczyszczenia, zarówno w kierunku wody, jak i lądu oraz powietrza. Warto jednak pamiętać, że stopień tej emisji bywa różny. Zanieczyszczenia pochodzące z transportu morskiego okazują się jednak najmniej obciążające dla środowiska naturalnego.

Zanieczyszczenia spowodowane transportem morskim

Zanieczyszczenia spowodowane transportem morskim można podzielić na kilka rodzajów. Do najważniejszej grupy zaliczamy zanieczyszczenia eksploatacyjne. Wynikają one ze standardowego użytkowania statków, związane z są z żeglugą, załadunkiem, wyładunkiem. Są efektem zrzutów oraz emisji różnorodnych spalin. Jednocześnie dopuszczalny poziom tych zanieczyszczeń jest ujęty w regulacjach prawnych i przepisach międzynarodowych.

Kolejnym typem są zanieczyszczenia awaryjne, które wynikają z wystąpienia różnych nieprzewidzianych sytuacji, np. zderzenia, pożaru czy zejścia na mieliznę. Występują stosunkowo rzadko, jednak w skrajnych przypadkach ich skutki mogą być bardzo poważne.

Oprócz tego do zanieczyszczeń środowiska naturalnego przyczyniają się różnorodne zanieczyszczenia, które teoretycznie są możliwe do uniknięcia. Mowa tutaj przede wszystkim o różnorodnych działaniach nielegalnych, a także przypadkowych emisjach przekraczających normy.

“Proekologiczny” transport morski

Współcześnie obserwuje się coraz większy poziom zanieczyszczenia wód oraz eksploatacji dna morskiego i zasobów morza, co jest wynikiem przede wszystkim wzrostu ruchu statków oraz ilości przewozu zróżnicowanego ładunku. Jednak większe zagrożenie dla wód pochodzi z lądu i prowadzonej na nim działalności.

Żegluga morska i śródlądowa wyróżnia się stosunkowo wysokim poziomem bezpieczeństwa, a w porównaniu do innych gałęzi przemysłu emituje stosunkowo niewielką ilość substancji szkodliwych.

 

 

 

 

Transport morski stanowi około 70% przewozów ładunków w obrocie międzynarodowym. Drogą morską można przetransportować ładunki o dowolnej strukturze i ilości. Na popularność tego rodzaju transportu wpływa kryterium ekonomiczne i możliwość zminimalizowania kosztów jednostkowych oraz fakt, że jest to najbardziej ekonomiczny sposób przemieszczania towarów. Organizowaniem transportu morskiego zajmują się firmy spedycyjne. (więcej…)

Tranzyt morski odgrywa ważną rolę we współczesnym handlu. Pomimo że nie jest najszybszym  sposobem przewożenia towaru, to jednak pozwala przetransportować za jednym razem jego duże ilości.  Zanim jednak dobra trafią do innego państwa, muszą przejść odprawę celną. Czym jest i jak  wygląda ta procedura? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule.

 

Czym jest odprawa celna?

 

Mianem odprawy celnej określa się czynności, które należy wykonać w związku z prowadzonym postępowaniem celnym. Wszystkie one dotyczą przejęcia towarów i ich późniejszego transportu – poza granicę kraju. Odprawy celne obejmują sprawdzenie ładunku oraz zabezpieczenie jego obrotu po to, aby przebiegał zgodnie z umowami międzynarodowymi i aktualnie obowiązującym prawem. Nie zawsze kontroli podlega cały towar, czasami jest ona częściowa. Podczas odprawy pobiera się również cło i podatki oraz sprawdza wszelką dokumentację. Dopiero po jej pozytywnym zakończeniu dobra mogą zostać przetransportowane za granicę.

 

Jak wygląda odprawa celna w procedurze uproszczonej?

 

Szybka i sprawna odprawa celna jest ważnym elementem transportu morskiego. Odpowiedzią na potrzeby inwestorów w tym zakresie jest procedura uproszczona, która nie tylko znacząco ogranicza ilość dokumentów do wypełnienia, ale również niesie korzyści ekonomiczne. Wyróżnia się jej następujące rodzaje:

 • procedura przeprowadzana na miejscu – wszystkie formalności wykonywane są w miejscu, które zaakceptowane zostało przez urząd celny – najczęściej jest to siedziba firmy lub hala magazynowa. Tego typu rozwiązanie uznawane jest za najszybsze i najbardziej ekonomiczne, ponieważ przedsiębiorca może uiścić należności celne w późniejszym terminie i nie musi czekać w kolejce do odprawy;
 • procedura niekompletnego zgłoszenia celnego – przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku przedstawiania wszystkich dokumentów i danych. Z tego rozwiązania korzystać mogą wyłącznie podmioty, które korzystały w przeszłości z procedur uproszczonych.

Transport morski to wciąż jedno z najpopularniejszych i chętnie wykorzystywanych rozwiązań w zakresie przewozu towarów na dalsze odległości. Szczególną rolę odgrywa w przypadku transportu ładunków ponadgabarytowych. Morze okazuje się najtańszą i najbezpieczniejszą drogą dla dostarczania przesyłek dużych i ciężkich. I zapewne w przeciągu kolejnych kilkudziesięciu lat nic się w tej kwestii nie zmieni.

Transport morski - kiedyś i dziś

Już za czasów starożytnych cywilizacji Egipcjan i Fenicjan transportowano towary drogą morską. I chociaż współcześnie mamy do dyspozycji znacznie więcej rozwiniętych środków transportu, transport morski wciąż w wielu przypadkach okazuje się niezastąpiony. W dużej mierze wynika to z kwestii ekonomicznych, gdyż nadal jest to jedna z najbardziej opłacalnych form przewozu ładunków. Okazuje się, że nawet 75% obrotów handlu światowego odbywa się z wykorzystaniem dróg morskich. Co więcej, obecnie poczyniono wiele inwestycji w całą infrastrukturę morską, co świadczy o tym, że transportowi morskiemu raczej nie grozi regres w najbliższej przyszłości, a raczej sukcesywny rozwój.

Opłacalność transportu morskiego

W handlu większość podejmowanych decyzji ma bezpośredni związek z pieniędzmi. Nie inaczej jest w przypadku doboru środków transportu do przewozu towarów. Zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa chętnie wybierają statki, głównie kontenerowce, mając na uwadze opłacalność oraz wysoki poziom bezpieczeństwa tego rozwiązania. W ramach transportu kontenerowego można przewieźć jednorazowe ilości towarów, których nie udałoby się tak sprawnie przetransportować drogą lądową, a tym bardziej powietrzną.

Dodatkowo podczas rejsów towarowych można znacznie obniżyć koszty całej operacji logistycznej. Nawet wliczając w to koszty wynikające z konieczności załadunku, rozładunku, opłat portowych itd., droga morska i tak okazuje się najkorzystniejsza, szczególnie w przypadku ładunków wielkogabarytowych przewożonych na duże odległości.

W Polsce kondycję transportu morskiego oceniaj się jako bardzo dobrą. Krajowe porty wciąż odnotowują wzrost obrotów ładunkowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się porty w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

 

 

 

 

Przedsiębiorstwa, które prowadzą działania z zakresu importu lub eksportu różnorodnych towarów są zobowiązane do regularnego dopełniania formalności związanych z odprawą celną. Są one dość czasochłonne, a często bywają też skomplikowane i wymagające pewnej wiedzy i umiejętności. Przedsiębiorcy, dla których czas ma znaczenie priorytetowe, zwykle z pewną dozą niechętni stają przed koniecznością przebrnięcia przez proces odprawy celnej. Nie muszą jednak samodzielnie zajmować się tymi kwestiami. Wystarczy nawiązać współpracę z profesjonalnie działającą agencją celną, która będzie występować w imieniu danego przedsiębiorstwa przed Urzędem Celnym. (więcej…)

Transport międzynarodowy sukcesywnie się rozwija. Polskie firmy coraz więcej importują i eksportują, wykorzystując różnorodne środki transportu. Nadal chętnie wybierany jest przewóz ładunków drogą morską, głównie ze względu na bezpieczeństwo oraz atrakcyjne ceny. Często jednak istnieje konieczność wdrożenia rozwiązań z zakresu transportu łączonego. Cały proces organizacji transportu wymaga wiedzy, umiejętności oraz doskonałej znajomości branży. Dlatego większość przedsiębiorstw, które potrzebują skorzystać z usług z zakresu transportu morskiego lub intermodalnego, korzysta z usług spedytorów. (więcej…)

Zobacz także

Fracht morski

Organizujemy transport drobnicowy i kontenerowy w dowolne miejsce na świecie.
Dowiedz się więcej

Agencja celna

Prowadzona przez nas Agencja szybko przeprowadzi odprawę celną.
Dowiedz się więcej

Transport lądowy

Transportujemy towar z i do portów morskich w Polsce i za granicą.
Dowiedz się więcej

Spedycja lotnicza

Zależy Państwu na szybkim doręczeniu przesyłki? Proponujemy transport lotniczy.
Dowiedz się więcej

Magazynowanie

Posiadamy dostęp do powierzchni magazynowych w Polsce i Hamburgu.
Dowiedz się więcej

Ubezpieczenia cargo

Bezpieczeństwo Państwa towaru jest dla nas najważniejsze. Posiadamy niezbędne ubezpieczenie.
Dowiedz się więcej

Kontakt

NET-CARGO Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 7
81-198 Pogórze k. Gdyni

tel. +48 (58) 621 37 81

info@net-cargo.pl
Wyznacz trasę dojazdu